link rel="stylesheet" href="https://www.w3schools.com/w3css/4/w3.css">

De Vakmakerij is een initiatief opgestart tijdens mijn studie Industrial Design aan de Technische Universiteit Eindhoven om sociaal-maatschappelijke onderwerpen te ondersteunen met Satis-action en de genetwerkte manier van samenwerken te verspreiden is De Vakmakerij opgericht. De Vakmakerij verzorgt trainingen voor de procesregisseur, begeleidt workshops in specifieke casussen en ontwerpt interactieve tools om processen te ondersteunen. De Vakmakerij heeft geen winstoogmerk en werkt met een vooraf overeengekomen vergoeding.

Visie
Onze welvaart is de laatste honderd jaar enorm gestegen, dit is een groot goed maar de nadelige kosten voor deze welvaart worden steeds meer zichtbaar. Ons afval is een plastic soep dobberend op de oceaan en voor ons eten en drinken worden oerwouden gekapt waardoor de natuur bedreigd wordt. Om goedkoop chocolade of suiker te verkrijgen werken slaven, kinderen en volwassenen onder erbarmelijke omstandigheden in landen ver van ons vandaan. De economische welvaart wordt niet rechtvaardig verdeeld. Een mens lijkt enkel tot onze groep te behoren als zij voldoen aan onze normen, waardoor grote groepen mensen worden uitgesloten door onze instituties en onze maatschappij.
Een duurzame ontwikkeling van individuen, groepen, communities en gemeenschappen is volgens een studie van de Verenigde Naties nodig om te komen tot een ontwikkeling van gemeenschappen die oog heeft voor elkaar en onze toekomstige generaties.

Mission
Geïnspireerd door deze Sustainable Development en de Human Scale Development wil De Vakmakerij bijdragen aan het duurzaam ontwikkelen van communities en gemeenschappen. Dit kan enkel door samenwerking tussen individuen en organisaties die boven hun belangen durven uit te stijgen. Samenwerken aan een gemeenschappelijke doel waarbij harmonie is binnen en tussen de economische, ecologische en sociale pilaren die een duurzamen ontwikkeling ondersteunen.

Werkwijze
De Vakmakerij steunt individuen, professionals en organisaties in het ontwikkelen van talenten en vaardigheden die passen bij een genetwerkte manier van samenwerken. Dit doen we op strategisch, management en uitvoerend niveau van het samenwerkingsverband.

In een oriënterend gesprek verkennen we het probleem, de context en vraag in uw specifieke situatie. Daarbij wordt ondermeer gebruik gemaakt van de Satis-Action methode, een gereedschap voor interactie binnen het samenwerkingsverband in complexe situaties.

Contactformulier